Dan 1 – B2B povezivanje

08:30 - 09:00

Registracija učesnika

09:00 - 09:45

Svečano otvaranje

09:45 - 10:15

Ključna tema 1 „Nemački Zakon o proceni lanca snabdevanja, primena i najbolja praksa”

Ferdinand Viland, CPO thissenkrupp Automotive

Ferdinand Wieland
10:15 - 10:45

Pauza za kafu

10:45 - 13:15

B2B sastanci

(150 minuta sastanaka)

13:15 - 14:00

Ručak

14:00 - 14:30

Ključna tema 2 “Održivost poslovnih operacija”

14:30 - 17:00

B2B sastanci

(150 minuta sastanaka)

17:00 - 17:30

Završna reč

19:00 - 22:00

Večera

> Ukupno 5 sati B2B sastanaka!!!

Dan 2 – Posete kompanijama dobavljačima